ေတာင္ဒဂုံ၅၄ရပ္ကြက္္ တုိင္းတံခြန္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ #ေက်ာင္းေနေက်ာင္းစား၁၀ေက်ာင္းသားတစ္ဦး #ဆြဲႀကိဳးခ်မႈျဖစ္ပြား….

ေတာင္ဒဂုံ၅၄ရပ္ကြက္္ တုိင္းတံခြန္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္
#ေက်ာင္းေနေက်ာင္းစား၁၀ေက်ာင္းသားတစ္ဦး
#ဆြဲႀကိဳးခ်မႈျဖစ္ပြား….


လႊတ္ေတာ္မွအျပန္ေန႔လည္
၃နာရီေလာက္မွာ၅၄ရပ္ကြက္NLDအလုပ္အမႈေဆာင္
ေဒၚေဌးၾကည္မွဖုန္းဆက္အေၾကာင္းၾကားလာေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပြားေနရာသုိ႔ခ်က္ျခင္းသြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္..
ေက်ာင္းေရာက္ေသာအခါဖခင္ျဖစ္သူ
ဘုန္းဘုန္းႀကီးႏွင့္လည္းေတြ႕ဆုံၿပီးလုိအပ္သည္မ်ားကုိ
ကူညီေပးခဲ့ပါတယ္..ဒုရဲမွဴးဦးေမာင္ေမာင္ဦးမွလည္း
ေသေသခ်ာခ်ာစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ပါတယ္..BODYကုိေတာ့ေရႊသံလၽွင္နာေရးကူညီမႈမွပုိ႔ေဆာင္ေပးခဲ့ပါတယ္..
ကုိညီညီ
ေတာင္ဒဂုံအမွတ္(၁)မဲဆႏၵနယ္
#ZMT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *