သူ႔အေပၚ ဘယ္တုန္းကမွ အသံုးမခ်ခဲ႕တဲ႕ မာန ေလး ထားလိုက္စမ္းပါ…

ထားခဲ႕ခ်င္တဲ႕ သူကို
မတားခ်င္ စမ္းနဲ႕
” ထြက္သြားလိုက္ “လို႕သာ ေျပာလိုက္…

သူ႔အေပၚ
ဘယ္တုန္းကမွ အသံုးမခ်ခဲ႕တဲ႕
မာန ေလး ထားလိုက္စမ္းပါ…

ေႏွာက္ယွက္ခြင့္မေပးစမ္းနဲ႕
အလိမ္ညာ စကားေတြ

ေမာင္းထုတ္လိုက္စမ္း
အမွတ္တရေတြ

ေမ့ပစ္ထားလိုက္စမ္း
မငိုနဲ႕

နားမေထာင္စမ္းနဲ႕
အလြမ္း သီခ်င္းေတြ

ျပန္လာပါ မေျပာခ်င္စမ္းနဲ႕ …
ထားခဲ႔ျပီဆိုကတည္းက
ျပန္လာဖို႕ မဟုတ္ဘူးး…

အနာဂတ္ကို ယူေဆာင္မသြားခ်င္စမ္းနဲ႕
အတိတ္ေတြကို …

သူ အဆင္ေျပပါ့မလား ေတြးမေနစမ္းနဲ႕
သူ႕ဘက္က စ လမ္းခြဲခဲ႕တာထက္
ျပတ္သားခဲ႕တာက
အေျဖပဲ……

#JuJu#

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *