ဒီလိုေကာင္ေလးမ်ိဳး ရလို႔ကေတာ့ လက္မလႊတ္နဲ႔ေတာ့…

Girl ~ အရက္မေသာက္နဲ႔
Boy ~ ok

Girl ~ ေဆးလိပ္မေသာက္နဲ႔
Boy ~ လံုးဝပဲ

Girl ~ ဂိမ္းမေဆာ့နဲ႔
Boy ~ မေဆာ့ေတာ့ဘူး

Girl ~ ကြယ္ရာမွာ လုပ္မလို႔ အကုန္လိုက္ေလ်ာေနတာလား ?

Boy ~ မဟုတ္ဘူး အရက္ မေသာက္ရလဲ ျဖစ္တယ္ ေဆးလိပ္မေသာက္ရလို႔လဲ မေသသြားဘူး ဂိမ္းမေဆာ့ရလဲ ဘာမွ မျဖစ္ဘူး….
ဒါေပမဲ့ မင္း စိတ္ဆိုးလို႔ေတာ့ မျဖစ္ဘူး…

***
အဲလိုေကာင္ေလးမ်ိဳး ရလို႔ကေတာ့ လက္မလႊတ္နဲ႔ေတာ့…
***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *