ဘာေၾကာင့္စီးပြားေရးအခက္ခဲၾကံဳေနရသလဲ (၂)

တဖက္ေစာင္းနင္းေျပာေနတယ္လိုု႔ အေျပာခံရမွာစိုုးလိုု႔ အင္န္လ္ဒီအစိုုးရရဲ႕အမွားလဲ ဒီအပုုိင္းမွာအရင္ေထာက္ျပလိုုက္မယ္။

၁။ ေျမယာအသိမ္းခံရတဲ့ကိစၥ ၊ အခုုလိုုဆႏၵျပခ်င္တုုိင္းျပေနတာ အင္န္လ္ဒီရဲ႕စီးပြားေရးမူဝါဒကိုုဒုုကၡေပးေနတာ မသိဘူးလား ။ စီမံကိန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခ်ိန္ အခက္ခဲမ်ားတယ္၊ အကုုန္က် မ်ားတယ္၊ အခ်ဳိ႕ႏုုိင္ငံအတြက္ၾကီးက်ယ္တဲ့အက်ဳိးစီးပြားရမယ့္ စီမံကိန္းကိုု ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္မွာ ေဒသခံ ဆယ့္ေလးငါးအိမ္ ရဲ႕ဆန္႔က်င္မႈေၾကာင့္ အက်ဳိးစီးပြားအပ်က္ခံရမလား ။

အမွန္တကယ္က ဒီကိစၥႏုုိင္ငံေရးကိစၥမဟုုတ္ပါ ။ တကယ္ျပည္သူအတြက္ပဲ ၾကည့္ရမယ္ဆိုုရင္ ေဒသခံမဟုုတ္တဲ့ ျပည္သူကိုုလဲၾကည့္ရမွာေပါ့ ။ ေဒသခံကိုုဘယ္လုုိလုုပ္ေပးရမလဲ ဆိုုေတာ့ နည္းပညာကိစၥ ၊

အက်ုုိးစီးပြားအၾကီးအက်ယ္ရတဲ့ စီမံကိန္းဆိုုရင္ အစိုုးရလဲ ဝင္ေငြမနည္းပါဘူး ၊ ရမယ့္ ဝင္ေငြထဲက ၁% ျဖစ္ျဖစ္ ၂% ျဖစ္ျဖစ္ ေနာက္ဆံုုး စီမံကိန္းကသိပ္မျမတ္ရင္ ၂၀% ျဖစ္ျဖစ္ယူျပီး ေဒသခံျပည္သူရဲ႕လုုပ္င

န္းဖြံျဖိဳးဖိုု႔အတြက္ သီးသန္႔ရံပံုုေငြထားမယ္ဆိုုရင္ အလုုပ္မလုုပ္တက္တာေတာင္၊ ဒီေငြေၾကးနဲ႔ တည္ေထာင္တဲ့လုုပ္ငန္းရဲ႕ ရွယ္ယာခြဲေပးျပီး ၊ ေဝမ ွ်ေပးမယ္ဆိုုရင္ သူတိုု႔ရဲ႕ေနာင္အနာဂတ္ဘဝကိုု တာဝန္မယူနိုုင္

စရာအေၾကာင္းမ၇ွိဘူး ။ တခ်ိန္လံုုးသူတိုု႔အတြက္ ၾကားေကာင္းေအာင္ေျပာမယ့္အစား ေလ်ာ္ေပးမယ့္ ေငြေၾကးအတြက္ အေသးစိတ္စာရင္း ေရးသားေဖာ္ျပလိုုက္တာ ပိုုမေကာင္းဘူးလား။ အျခားႏုုိင္ငံဆိုုရင္ ဝ

က္ျခံ ၾကက္ျခံအထိ အိမ္သာက်င္းအထိ တံခါးေပါက္က ဘယ္သစ္အမ်ဳိးအစားနဲ႔ လုုပ္တယ္ဆိုုတာအထိ သတ္မွတ္ထားလိုုက္ရင္ ဘယ္လိုုအျငင္းပြားမႈမွမရွိဘူး ။ ဒီလိုုစည္းကမ္းမလိုုက္နာပဲ ကိုုယ္က်ဳိးစီးပြားအတြ

က္ေစ်းညစ္ျပီး ႏုုိင္ငံေတာ္စီမံကိန္းကိုု ဒုုကၡေပးမယ့္သူကေတာ့ ဥပေဒနဲ႔အေရးယူဖိုု႔ပဲရိွတယ္။ ျပတ္ျပတ္သားသားလုုပ္ႏုုိင္မွ ေၾကျငာထားတဲ့စီးပြားေရးမူဝါဒ ေအာင္ျမင္ႏုုိင္မွာေပါ့ ။

၂။ ျငိမ္းစုုစီကိစၥ၊ ေနာက္ကြယ္ကေထာက္ပံ့တဲ့ေငြေၾကးကိုု စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းန႔ဲထိန္းခ်ဳပ္တာ ႏုုိင္ငံတကာရဲ႕ထံုုးစံပါပဲ ။ ခ်ီးက်ဴးေနက် အေမရိကန္ႏုုိင္ငံမွာလဲ နုုိင္ငံေရးအလႈေငြဆိုုတဲ့ အပိုုင္းကိုု ဥပေဒရွင္းရွင္းလင္းလင္းထုုတ္ထားပါတယ္။

ဒီဥပေဒက ျပည္သူလူထုုရဲ႕ဆႏၵျပခြင့္ကိုုအေနွာင့္ယွက္မေပးတဲ့အျပင္ ရိုုးရိုုးသားသား ေငြေၾကးမယူပဲ ဆႏၵမတူတဲ့အဖြဲ႕ရဲ႕အခြင့္ေရးကိုု ကာကြယ္ေပးတာပဲ ။

ပိုုက္ဆံရမွသာ အသံက်ယ္တဲ့ အႏိုုင္က်င့္တဲ့ လူထုုဆႏၵကေတာ့ ဒီမုုိကေရစီနဲ႔မညီပါဘူး ။ ကိုုယ့္ျပည္သူလႊတ္ေတာ္မွာ pass မေပးႏိုုင္တာ ကိုုယ့္လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ရဲ႕ ညံံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင့္ (သိုု႔) ကိုုယ့္ ျပန္ၾကားေရးဌာနက အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဘက္ကိုုရပ္တည္တဲ့ မီဒီယာမ်ားကိုု ေျပာခြင့္မသာလိုု႔လား ။ စဥ္းစားစရာကိစၥပဲ။

၃။ DVB debate အစီစဥ္တခုုမွာ အင္န္လ္ဒီရဲ႕ လူငယ္သုုေတသန အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးမ်ဳိးရန္ေနာင္သိမ္းက အခ်ဳိ႕ ဆႏၵျပပြဲမွာ ရည္၇ြယ္ခ်က္မေကာင္းတဲ့ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈရွိတဲ့အေထာက္ထားရတယ္လိုု႔ေျပာခဲ့ဘူးတယ္။

ေရနံက်ဳိစက္ရုုံၾကီးကိုု တားဆီးလိုုက္တဲ့ ဆႏၵျပပြဲမ်ားမွာလဲ ယိုုးဒယားကုုမၺဏီဘက္ကလာတဲ့ ေငြေၾကးပံ့ပိုုးမႈ ရွိတယ္ ၊ ဒီဘက္ကုုမၺဏီတာဝန္ခံမ်ားကေျပာခဲ့ဘူးတယ္။ ကိုုယ့္ႏိုု္င္ငံရဲ႕ ဖြံျဖိဳးတိုုးတက္ေရးအတြက္ေနွာင့္ယွက္ေပးတဲ့ ဒီလိုုေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ုုိးကိုု အေရးမယူတာအံ့ၾသသင့္တယ္။

၄။ ဒီဘိတ္မွာ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ အိမ္နီးခ်င္းကိုု တခါးဖြင့္ေပး လိုုက္ဖိုု႔ အၾကံျပဳတာေတြ႔ရတယ္ ။ အလားတူပဲ လက္၇ွိ အစိုုးရရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ထဲမွာ ျပည္ပခရီးစဥ္မ်ား ၊ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းေျပာသလိုု ႏုုိင္ငံျခားကိုုသြားျပီး ရင္းႏွီးျမဳပ္နွံမႈဆြဲေခၚတဲ့အစီစဥ္မ်ားကိုု အျခားဝန္ၾကီးဌာနအရာရွိၾကီးမ်ား အျမဲလိုုသြားေနတာေတြ႔ရတယ္။

ဒီလပိုုင္းမွာ ခ်ဳပ္လိုုက္တဲ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာမ်ားစြာေတြ႔လိုုက္ရတာေၾကာင့္ အင္န္လ္ဒီအစိုုးရက ဒီအေရွ႔ေျမာက္ဘက္ရွိတဲ့ အိမ္နီးခ်င္းၾကီးကိုု စီးပြားေရးပူးေပါင္းဖိုု႔ဆႏၵျပင္းတာေတြ႔ရတယ္ ။

တကယ္တမ္းမွာလဲ မူူဝါဒျဖစ္ေျမာက္ေရးမွာလုုိအပ္တဲ့ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ နည္းပညာနဲ႔ ပက္သက္တဲ့ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္စြမ္း၊ ကုုန္သြယ္မႈမွာ ဖလွယ္မႈ အေကာင္းဆုုုံုုးျဖစ္တဲ့ အဲ့ဒီအေရွ႔ေျမာက္ပိုုင္းအိမ္နီးခ်င္းႏုုိင္ငံသည္ လက္ေတြ႔ျဖစ္ႏုုိင္စြမ္းအမ်ားဆံုုးျဖစ္ေနတယ္(စီးပြားေရးေလာကမွာ ေရာင္းသူဝယ္သူႏွစ္ဖက္လံုုးအဆင္ေျပဖိုု႔က အေရးၾကီးဆံုုးပါပဲ။

ႏဳိင္ငံေရးသံေယာဇဥ္ေကာင္းေနလိုု႔ အတင္းၾကီး စီးပြားသြားလုုပ္လိုု႔မရပါ )။ ဒီအၾကံေပးခ်က္ကိုု အစုုိးရဘက္က သေဘာက်တာေသခ်ာေပမယ့္ ဘာေၾကာင့္ ဟိုုႏုုိင္ငံၾကီးကိုု စနစ္တက် ဆန္႔က်င္ေနတဲ့အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ မီဒီယာမ်ားကိုု အကန္႔သတ္မဲ့လႊတ္ထားရတာလဲ ။

သူတိုု႔ေၾကာင့္ စစ္မွန္တဲ့ ျပည္သူရဲ႕ဆႏၵမဟုုတ္ပဲ သူတိုု႔ႏႈိးေဆာ္ထားတဲ့ ျပည္သူဆႏၵေၾကာင့္ ကိုုယ္စီစဥ္ထားတဲ့စီမံကိန္းလုုပ္မလား ျပန္ရပ္ထားမလား ၊ တာဝန္သိသိနဲ႔ ေဆာင္ရြက္သြားဖိုု႔အၾကံျပဳခ်င္ပါတယ္။

သစ္လုုံးဝမခုုတ္ရ ၊ သတၱဳတြင္းသစ္ လုုပ္ကိုုင္ခြင့္ မေပးေတာ့ ၊ လက္ေတြ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္တဲ့ နည္းစနစ္ လံုုးဝမရွိပဲ EIA စာတမ္းပဲလုုပ္ႏုုိင္တာမ်ဳိး ၊ ေရအားလ ွ်ပ္စစ္နဲ႔ ေက်ာက္မီးေသြးလ ွ်ပ္စစ္ကိုုေတြ႔တုုိင္း ဆန္႔က်င္တာမ်ုုိး ၊ ႏုုိ္င္ငံျခားသားကိုုညအိပ္ခြန္ေကာက္ခ်င္တာမ်ိုုး ၊ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ခရီးမသြား၇တာမ်ဳိး ၊ အစုုိးရသည္ ျပည္သူကိုုဝန္ေဆာင္မႈေပးတဲ့ သေဘာမေပါက္ပဲ

ျပည္သူကိုု အျမဲတမ္းလူဆိုုးလိုုထိန္းေက်ာင္းခ်င္တဲ့စိတ္ဓာတ္ စသျဖင့္ မွားယြင္းမႈမ်ားကိုု ႏုုိင္ငံေရးေျဖရွင္းနည္းမ်ား၊ စိတ္ရင္းေစတနာနဲ႔ ျပင္ခုုိငး္တဲ့နည္းလမ္းမ်ားမဟုုတ္ပဲ နည္းပညာျဖင့္ စနစ္က်က် ျပဳျပင္ ေဆာင္ရြက္ေစခ်င္တယ္။ အမွားအမ်ားစုုသည္ ဖြံျဖိဳးျပီး ႏုုိင္ငံရဲ႕အေတြ႔အၾကံဳကိုုယူျပီးျပဳျပင္လိုု႔ရပါတယ္။ နိုု္င္ငံေရး တိုု္က္ခိုုက္မႈဘက္ကိုု အာရုုံမလႊဲခဲ့ရင္ အခ်ဳိ႕ကိစၥမွာ ျပတ္ျပတ္သား အမိန္႔တခုုထုုတ္လုုိက္ရုုံပါပဲ ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *