ေရွ ့တစ္ပတ္တြင္ က်င္းပမည့္ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ကုိရီးယား ေဆြးေႏြးပြဲ၌ မြန္ေဂ်းအင္းႏွင့္ ကင္ဂ်ဳံအန္ ေတြ ့ဆုံစကားေျပာၾကမည္

——– မုိးတိမ္ ——-
ေတာင္ကုိရီးယားသမၼတ မြန္ေဂ်းအင္းႏွင့္ ေျမာက္ကုိရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအန္တုိ ့လာမည့္တစ္ပတ္အတြင္း ေျမာက္ကုိရီးယား၌ ေတြ ့ဆုံသြားရန္ ရွိေနေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္ထိပ္တန္းေျပာေရးဆုိခြင့္ရပုဂၢိဳလ္မ်ားက အတည္ျပဳေျပာၾကားလိုက္သည္။

အထူးသျဖင့္ ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံရင္ၾကားေစ့ေရးအစည္းအေ၀းကုိ ေတာင္ကုိရီးယားသမၼတ ဦးေဆာင္ေသာထိပ္တန္းကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ ့က တက္ေရာက္ရန္ စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္ျပီး ယင္းအတြက္လည္း ေတာင္ကုိရီးယားမွ ထိပ္တန္းေရွ ့ေျပးအဖြဲ ့တစ္ဖြဲ ့ကို စတင္ေစလႊတ္ေနျပီဟု သိရသည္။

ေတာင္ကုိရီးယားထိပ္တန္းေျပာေရးဆုိခြင့္ရပုဂၢိဳလ္က ႏုိင္ငံတကာမီဒီယာမ်ားထံ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခ်က္အရ သမၼတ မြန္ေဂ်းအင္းအေနျဖင့္ ကင္ဂ်ဳံအန္ႏွင့္ ေတြ ့ဆုံမည္ျဖစ္ျပီး ယင္းသည္ ကုိရီးယားသမၼတအဆက္ဆက္က မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ေသာ ၾကီးမားသည့္လုပ္ေဆာင္မႈၾကီးတစ္ခုျဖစ္လာျပီဟုလည္း ဆုိသည္။

ဆုိးလ္ႏွင့္ ျပဳံးယမ္ၾကား ရင္ၾကားေစ့ေဆြးေႏြးမႈသည္ ဧျပီလ ၂၇ ရက္တြင္ျဖစ္ျပီး ေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားထဲတြင္ ႏုဴကလီးယားလက္နက္ေရးရာကိစၥမ်ား၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား တင္းမာမႈမ်ားကုိ ေလ်ာ့ခ်ျပီး စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တုိးျမွင့္သြားရန္စသည့္အခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေနသည္ဟု သိရသည္။

သုိ ့ေသာ္လည္း အဆုိပါ ေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားအျပင္ အျခားေသာထိပ္တန္းလ်ဳိ ့၀ွက္အေၾကာင္းအရာမ်ားလည္း ပါ၀င္မည္ျဖစ္ျပီး ယင္းအတြက္ ႏွစ္ဖက္သံတမန္အၾကား အျပန္အလွန္လ်ဳိ ့၀ွက္စကားေျပာဆုိထားျခင္း၊ စာအသြားအလာလုပ္ေဆာင္ထားျခင္းမ်ားကုိ လြန္ခဲ့ေသာလမ်ားစြာကတည္း လ်ဳိ ့၀ွက္လုပ္ေဆာင္ထားၾကသည္ဟု သိရသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *