ျမ န္မာျပည္ သူ ပိုင္ ေ႐ႊေတြ ကို သယ္ေဆာင္လာတဲ့ေလယာဥ္တစ္စင္း ျမန္မာ့ေလပို္င္နက္အတြင္း ဝင္ေရာက္္လာေသာအခါ

#ေလယာဥ္အစင္းလိုက္ အေျဖာင္ခံရမွာစိုး

ဆြစ္ဇာလန္ဘဏ္ထဲက ျမန္မာျပည္သူပိုင္ေ႐ႊေတြ သယ္ေဆာင္လာတဲ့ေလယာဥ္တစ္စင္းျမန္မာ့ေလပို္င္နက္အတြင္း ခ်င္းနင္းဝင္ေရာက္္လာတယ္ဆိုရင္ပဲ

က်ပ္သန္း(၇၀၀၀)တန္ေ႐ြတုံးအိတ္ႀကီး ျဗဳန္းခနဲဆို ေပ်ာက္သြားတယ္

“အင္း

မေကြးတို္င္းထဲေရာက္လာမွကိုး”လို႔ ေလယာဥ္မွဴးကေျပာလိုက္တယ္ေနာက္ထပ္သိပ္မၾကာဘူး က်ပ္သန္း(၈၀၀၀)တန္ ေ႐ႊဒဂၤါးျပားအထုပ္ႀကီးပါသြားျပန္ေရာေလယာဥ္မွဴးက ေအာ္ေျပာလိုက္တယ္

“ေသခ်ာတယ္ ဧရာဝတီတိုင္းထဲ ေရာက္လာၿပီ”

တေအာင့္ေလာက္ၾကာတဲ့အခါ က်ပ္သိန္း(၉၀၀၀)တန္ ေ႐ႊေခ်ာင္းအိတ္ႀကီး ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို မရွိျပန္ေတာ့ဘူး

ေလယာဥ္မွဴးက “ဧကႏၲ မဟုတ္မွလြဲေရာ

ဒါ စစ္ကိုင္းတိုင္း ျဖစ္ရမယ္”ဆိုၿပီး ေျမပုံၾကည္လိုက္တဲ့အခါ တကယ္ကို စစ္ကိုင္းတိုင္းျဖစ္ေနတယ္အဲ့ဒီအခါမွာ ေလယာဥ္မယ္က စိုးရိမ္ပူပန္ေနတဲ့မ်က္နွာအမူအရာနဲ ့

“ဒါဆို

ေနျပည္ေတာ္(က်ပ္ေျပး)ေပၚကေနကြၽန္မတို႔ ျဖတ္ပ်ံလို႔ ျဖစ္ပါ့မလား”လို႔ေမးတယ္ေလယာဥ္မွဴးက “ဘာလို႔လဲ” လို႔ျပန္ေမးတယ္ဆိုရင္ပဲေလယာဥ္မယ္က ေျပာလိုက္တယ္

“တကယ္လို႔ ေလယာဥ္အစင္းလိုက္ ေပ်ာက္သြားခဲ ့ရင္ အျမန္လမ္းမႀကီးအတို္င္းက်ြန္မတို႔လမ္းေလွ် ာက္ျပန္ေနရမွာစိုးလို႔ပါဆရာရယ္”

စာေရးသူ…ဆရာေမာင္နန္းေဝဗန္းေမာ္ ခရစ္ဒစ္

credit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *